Opšte upute:

Dolazak na nemačko tržište rada određuje se po pravilima zakona o boravku u SR Nemačkoj (Aufenthaltsgesetz) te pripadajućim zakonima o radu i zapošljavanju (Beschäftigungsverordnung). Tada nemačka agencija za rad (Bundesagentur für Arbeit) može preispitati zahtev medicinskog radnika i doneti odobrenje, ukoliko se medicinski radnik nalazi na zavodu za zaposlenje ili je u kontaktu sa zavodom za zaposlenje svoje matične države (§ 39 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit § 30 Beschäftigungsverordnung).

Takav oblik posredovanja do sada je postojao samo sa republikom Hrvatskom. Od nedavno postoji sličan ugovor tj. konvencija sa Federacijom Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom te Republikom Srbijom. Ta konvencija služi da se pokriju potrebe nemačkog tržišta sa medicinskim radnicima. Nemački zakon reguliše zaposlenja u medicinskoj nezi, ali i uopšte, na sledeći način:

  • Prvo se gleda da li postoji Nemac koji odgovara potrebama tog radnog mesta,
  • Onda se gleda da li ima neko iz evropske zajednice, zemalja pripadnica ekonomske zone, Švajcarske ili tzv. trećih zemalja sa neograničenim pristupom nemačkom tržištu rada koji odgovaraju potrebama tog radnog mesta,
  • Tek onda dolaze medicinski radnici iz bivše Jugoslavije.

Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de