Tko može da se prijavi?

Mogu da se prijave svi medicinski radnici sa državljanstvom svoje republike ili federacije koji u svojoj republici ili federaciji imaju stalno prebivalište.


Kakvu školu moraju imati kandidati?

U programu mogu sudelovati kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom za medicinsku sestru/tehničara sa položenim stručnim ispitom i diplomom. Kandidati koji imaju srednju školu za dečju medicinsku sestru/ tehničara ili neko slično priznato zanimanje iz zdravstvene nege iz SR Nemačke ili druge evropske zemlje mogu se takođe kandidirati i sudelovati u programu.

Doškolovanja za medicinsku sestru/tehničara moraju dokazati najmanje tri godine pohađanja priznate državne školske ustanove u zemljama bivše Jugoslavije, uključujući još godinu dana za stručni ispit i diplomu. Na svedočanstvima se moraju videti svi položeni ispiti sa tačnim brojem časova.Takvi slučajevi biti će posebno obrađivani i zahtevaju puno dodatnog vremena i napora za samog kandidata. Paušalnih odluka nema, odlučuje se pojedinačno.

Kandidati sa raznim kursevima nege sa različitih privatnih ustanova ili akademija ne mogu kandidirati u ovom programu.

Takođe ni srodna zdravstvena zanimanja, kao npr. laborant ili babica ne dolaze u obzir za kandidaturu.


Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de