Postupak priznanja diplome stečene u bivšoj Jugoslaviji

Postupak priznanja diplome je u SR Nemačkoj reguliran sa zakonom o zdravstvenoj nezi(Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege -Krankenpflegegesetz - KrPflG). Paragraf 2 tog zakona izričito kaže (§ 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis) da se dozvola za obavljanje zanimanja medicinskog radnika u SR Nemačkoj može izdati:

  • Ako je po ovom zakonu obavljeno predviđeno školovanje u propisanom vremenskom roku i ako je položen državni ispit
  • Ako ne postoji zakonska prepreka, iz koje bi se pokazalo da kandidat nije pouzdan za obavljanje ovog zanimanja
  • Ako ne postoji prepreka u zdravlju kandidata u obavljanje ovog posla
  • Ako kandidat posjeduje dovoljno znanja nemačkog jezika potrebnog za obavljanje ovog zanimanja

 

 

Ova zadnja tačka o znanju nemačkog jezika je relativno sporna, jer je „posedovanje dovoljno znanja nemačkog jezika“ vrlo relativno definirano. Ovaj zakon je pisan na državnoj razini, i kao što je uopšte karakteristično za nemačko pravo, u takvim slučajevima nedefiniranosti obično savezne pokrajine imaju zadnju reč.

Kad se radi o Slobodnoj Republici Bavarskoj ona izričito zahteva B2 Certifikat Goethe Instituta(Zertifikat Deutsch B2). Taj certifikat se ne mora priložiti odmah na početku, ali je neophodan za polaganje ispita za priznanje diplome.

Postoje tri načina da se dobije priznanje diplome stečene na području bivše Jugoslavije koje je regulirano paragrafom 25, članom 3 (§ 25 S. 3 -Erlaubnis bei Vorlage von Nachweisen anderer EWR-Vertragsstaaten):

  • Direktno priznanje, ako se ispune sve četiri gore opisane tačke paragrafa 2 plus potvrda o trogodišnjem radnom stažu u zdravstvenoj nezi u zadnjih pet godina od dobivanja diplome medicinskog radnika. Ta potvrda mora sadržavati tačan opis Vašeg posla u nezi uključujući planiranje,organizaciju i provođenje sa odgovarajućim preporukama Vaše bolnice gde ste radili u bivšoj Jugoslaviji. Ako sva Vaša gore opisana svedočanstva, stručni ispit i diploma iz bivše Jugoslavije zakonski odgovaraju i ako pritom imate i B2 Certifikat, ulazite odmah u postupak priznanja i dobivate Vašu nemačku diplomu u roku od 4-6 nedelja.Diplomu izdaje vlada savezne pokrajine u kojoj živite i radite.
  • Ukoliko ne udovoljavate propisanom certifikatu nemačkog jezika, a udovoljavate svim ostalim gore propisanim zakononskim normama, ulazite na vlastitu molbu u postupak priznanja Vaše diplome u SR Nemačkoj. Ispunjavate poseban formular molbe koji prilažete vladi savezne pokrajine u kojoj živite. Za to vreme radite u bolnici kao negovatelj i imate stručnog savetnika koji brine o Vašem napretku, posebno o napretku u znanju nemačkog jezika. Kad Vaš stručni savetnik oseti da ste spremni, u dogovoru sa Vama predlaže stručni ispit.Tada vi prilažete posebnu molbu za stručni ispit na nemačkom jeziku jednoj od ovlaštenih stručnih škola za medicinsku i zdravstvenu negu.Taj ispit odvija se takođe u toj ovlaštenoj stručnoj školi za medicinsku i zdravstvenu negu. Ako položite taj ispit, postajete priznati medicinski radnik u SR Nemačkoj i dobivate Vašu diplomu u roku od 4-6 nedelja.
  • Ukoliko Vaš stručni savetnik oseti da ste spremni, da dovoljno poznajete nemački jezik i da bez ispita možete obavljati posao medicinskog radnika, stupa u kontakt sa ovlaštenom stručnom školom za medicinsku i zdravstvenu negu. Tada škola u saradnji sa vladom savezne pokrajine u kojoj živite i radite odlučuje o Vašem priznanju. Ako je odluka pozitivna dobivate Vašu nemačku diplomu u roku 4-6 nedelja. Po našem iskustvu to se može dogoditi u roku od  šest meseci do godinu dana. Za to vreme Vi radite sasvim normalno kao negovatelj u bolnici.

Bitno:

Ako nemate minimalno certifikat B1(Zertifikat Deutsch B1) nemojte uopšte razmišljati o ulazu u SR Nemačku. Vaše znanje jezika tada nije dovoljno za rad u zdravstvenoj i medicinskoj nezi u SR Nemačkoj !

Kao što je već pre rečeno, u prvoj godini radnog boravka mora se napraviti priznanje diplome stečene u bivšoj Jugoslaviji. Ako nakon prve godine niste dobili priznanje Vaše diplome ili niste pri kraju postupka priznanja diplome, Vaš daljnji radni boravak neće biti produžen.

Na početku Vašeg boravka u SR Nemačkoj, pa sve do priznanja Vaše diplome Vi radite kao pomoćno medicinsko osoblje i tu nema nikakvih problema. Međutim, ako ne napravite priznanje moraćete da napustite SR Nemačku. Ovaj program ne predviđa zaposlenje pomoćnog medicinskog osoblja.

Takvu vrst zaposlenja ne regulira ni državna konvencija SR Nemačke sa drugim reublikama bivše Jugoslavije i za sada zakonski nije moguća.


Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de