Viza i boravak

Medicinski radnici iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Republike Srbije  trebaju za radni boravak u SR Nemačkoj posebnu radnu vizu. Da bi se dobila ta posebna radna viza potreban je pristanak nemačke agencije za rad (BfA).

To funkcionira na sledeći način:

ZAV potvrđuje dvojezični radni ugovor i daje dozvolu za obavljanje delatnosti medicinskog radnika po § 39 Zakona o boravku u BRD (§ 39 AufenthG) u poveznici sa §30 Zakona o delatnosti u BRD (§ 30 BeschV). Dozvola za obavljanje delatnosti i radni ugovor prosleđuju se onda centralnom zavodu za zapošljavanje u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Republici Srbiji, ovisno o mestu podnošenja molbe.

U oba slučaje sve potrebne dokumente dobiva vaša centralna ambasada ili konzulat SR Nemačke, te se mora podneti lično molba za dobivanje ulazne vize.

Radna viza dobivena za ulazak u SR Nemačku vredi samo za delatnost i bolnicu sa kojom ste potpisali ugovor. Medicinski radnik mora se u roku od sedam dana nakon ulaska u SR Nemačku prijaviti u opštini mesta u kojoj stanuje. Tamo dobiva prijavu boravka i poreznu kartu. Porezna karta može takođe direktno biti poslana elektronski na Vašeg poslodavca.

Nakon šta istekne ta u pravilu prva tromesečna viza, treba se podneti sledeća molba za dobivanje radnog boravka medicinskog radnika za radno mesto za koje ste potpisali ugovor. Zadužen za tu sledeću dozvolu boravka je zavod za strance(Ausländeramt) u Vašoj matičnoj opštini gde živite u SR Nemačkoj. Zavod za strance (Ausländeramt) je takođe zadužen za sva pitanja i probleme koje imate kao stranac u SR Nemačkoj, kao i za sledeće produženje boravka.

Pre dobivanja nove vize tj.radnog boravka morate imati takođe već unapred produženu radnu dozvolu koju izdaje sada Vaša matična agencija za rad u mestu u kojem živite u SR Nemačkoj.

 

Dovođenje familije

Svako dovođenje familije mora se dogovoriti sa zavodom za strance (Ausländeramt) u Vašem mestu boravka. To ovisi od slučaja do slučaja i ne može se dati konkretan odgovor. U svakom slučaju biti ćete od nas pravovremeno i kvalitetno savetovani.

Za početak je najvažnije i najpametnije da se koncetrirate na posao.


Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de