Koliko mora biti dobar Vaš nemački jezik?

Pored stručnih kvalifikacija je dobro poznavanje nemačkog  jezika u nemačkoj zdravstvenoj nezi neobično važno i neophodno. To znanje treba dokazati određenim certifikatom. Čak nije ni bitno da je poslodavac zadovoljan sa vašim znanjem jezika. Također se ne možete pozvati na broj vaših sunarodnjaka, koji vas u toj firmi prilikom komunikacije mogu podržati. Odlučujuće su institucije koje priznavaju Vašu diplomu, u Vašem slučaju nemačka vlada. Do sada je stupanj B1 Goethe Instituta bio dovoljan, međutim u zadnje vreme, posebno bavarska vlada, zahteva i stupanj B2. O svakom slučaju se odlučuje posebno i ne može se doneti paušalna odluka. Bez početnog certifikata B1 nemate šta da tražite u SR Nemačkoj i nemojte da se zavaravate!

Evo jedne korisne stranice:

http://deutsch-lerner.blog.de/2008/10/05/deutschpruefungen-a1-a2-b1-b2-c1-c2-musterpruefungen-modellpruefungen-12823917/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de