Za početak je najvažnije da nam pošaljete mailom korektan životopis na nemačkom jeziku. Ukoliko odgovarate našim zahtevima kvalitete, mi ćemo se direktno obratiti nemačkoj agenciji za rad i početi sa postupkom. Komunikacija je isključivo pisanim putem. Za to imate konkretne upute na nemačkom jeziku u sledećim dokumentima:

Lebenslauf.pdf
Download

Lebenslauf-Muster.pdf
Download


Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de