Koliko košta posredovanje?

Za Vas je postupak posredovanja potpuno besplatan. Tekuće troškove overavanja i pribavljanja kopija snosite sami, kao i poštarinu Vaših dokumenata. Sva putovanja i dolazak u SR Nemačku plaćate u pravilu sami, osim ako se sa budućim poslodavcem u SR Nemačkoj drugačije na dogovorite. Postoje naznake da bi ubuduće Vaš novi poslodavac mogao preuzeti troškove puta u SR Nemačku. Ako putne troškove plaćate sami,taj se novac kasnije može dobiti natrag putem povratka poreza ako imate sve račune.

Za vašeg novog poslodavca postoje određene takse, koje on mora platiti. Po iskustvima iz Hrvatske, pravni osnov te takse biti će § 44 treće socijalne knjige(§ 44 Sozialgesetzbuch Drittes Buch-SGB III) i iznosit će 250 €. Samo usluga organizacije GIZ po Pilotprogramu Triple Win koji je momentalno jedini način posredovanja medicinskih radnika u SR Nemačku košta Vašeg novog poslodavca 3450 €. To iznosi ukupno 3700 € bez troškova Vašeg dolaska.

Poslodavac plaća tu sumu ZAV-u, kad je sve sa dokumentima u redu i nema problema u odvijanju procesa zaposlenja. 


Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de